25-September-2019

"Nærvarmekundernes" økonomi.

Når de såkaldte ”Nærvarmekunder” stiller op og reklamerer for deres nye anlæg med navns nævnelse, er det ikke noget problem at finde deres adresser og Tlf. numre. Jeg har derfor tilladt mig at ringe til nogle af disse kunder, undskylde ulejligheden og spørge ind til deres erfaringer med de nye varmepumper mm.

Mange steder nævner kunderne selv, at man har fået en separat El-måler for det nye anlæg. Dette passer meget godt med tidl. Energiminister Lars Chr. Lilleholt’s projekt, hvor de ”stakkels” oliefyrsejere kan skifte til en ny Luft til Vand varmepumpe på lejebasis, for at få billigere varme. I hans oplæg skilter han netop med, at kunderne kun skal betale Kr. 0,90 pr KWh, og så må man jo gå ud fra, at leverandørerne af varmepumperne også skal levere strømmen til disse via den ekstra El-måler.

Der er nu tale om decentrale varmeværker, der ”fyrer” med El, og at denne El leveres af selv samme ”moderselskab”, som også ejer varme-anlægget. Erhvervsmæssige varmeværker betaler ikke El-afgifter, og dette er så årsagen til, at det fine tilbud om El til varmepumperne for Kr. 0,90 / KWh kommer til at hænge sammen. SÅDAN !!

Det er bare ærgerligt, at OK’s kunder ikke har fået billigere El ud af dette stunt. Så er der mere ”format” over ”Best Green’s” koncept. Her skilter man med, at man leverer varme for Kr. 0,85 / KWh Varmeenergi, og at man selv holder øje med, hvordan varmepumpen kører i forhold til hvor meget El-energi pumpen forbruger via. de fjernaflæste El- og varme-målere som anlægget er forsynet med. Man kan så gribe ind, hvis anlægget bliver mere eller mindre defekt.

Noget helt andet er, at der er noget lovgivning der groft overtrædes. Hvordan kan OK opkræve betaling for El-forbrug med alle afgifterne, altså mere end Kr. 2,- /KWh, når OK er fritaget for El-afgiften til Staten ???

Hertil kommer, at alle de almindelige El-forbrugere – med eller uden varmepumper og/eller El-varme – endnu engang bliver forskelsbehandlet, og dette er også ulovligt i.flg. El-loven.


21-01-2019

Jeg har nu undersøgt, hvad nogle ”nærvarmekunder” får af nye varmeudgifter.

Bemærk, at "nærvarme" er betegnelsen for vores energiministers løsning for alle de oliefyrsejere som ikke må udskifte deres gamle fyr med et nyt. De kan så i stedet få en Luft/Vand varmepumpe på leje-basis, og ministeren vil så "skaffe" strøm til disse pumper for kun kr. 0,90 pr. kWh.

Under fanerne Eksempel #1 og Eksempel #2 kan man læse, hvad de to veldimensionerede anlæg yder i forhold til de tidligere oliefyr.

I Eks. #2 har jeg tillige valgt et hus, som er renoveret gennemgribende og forsynet med gulvvarme-slanger overalt. Dette er afgørende for et godt resultat, idet varmepumperne er meget mere økonomiske, når de kun skal producere varmt vand ved 35 grader, som er tilstrækkeligt ved gulvvarme. Hvis huset havde haft gamle radiatorer, skulle varmepumpen have cirkuleret vand ved 55 grader, og så havde økonomien været meget dårligere.

Andre kunder, hvoraf nogle har valgt at købe en varmepumpe, af andet fabrikat, har i mange tilfælde erkendt at de nye varmeanlæg ikke kan følge med. Nogle har så valgt at supplere med en stor ny brændeovn, for at man dels kan holde varmen, og dels kan opnå en lidt bedre økonomi.

Dette er da også løsningen for os, som både har en varmepumpe og et solcelleanlæg. Begge dele giver en meget dårlig varmeøkonomi. Derfor investerede vi også i en ny brændeovn, med varmelager, og det er noget, der virker.

Vi kan vist godt blive enige om, at dette nok IKKE var meningen med solcelle-loven og energiministerens evige ”prædiken” om, at vi skal have mere grøn omstilling i DK.

Hans politik handler jo mest om at undgå provenutab af de mange afgifter. Hver gang han giver med den ene hånd, tager han med den anden !

Hver gang danskerne forsøger at gøre det p.t. politisk korrekte, bliver vi straffet efterfølgende!

Nu må vi da efterhånden have lært det !