Vores ELregninger fra 2012 - 18. Bemærk, at vores tab, i forhold til tiden før solcellerne, blev forøget med Kr. 3.415, da vi fik Timeafregning og Brutto Net-Tarif fra 1.1.17. Vi taber nu Kr. 4.845,- pr. år, på dette "Cirkus". Læs begge artikler herunder.

23-November-2019

Solcelleejernes økonomi viser nu RØDE tal på bundlinien, men urimelighederne fortsætter !

Vores Elregning er efterhånden så stor og uretfærdig, at vi igen må have sat fokus på de mange forringelser af den oprindelige ”solcelle-lov”. Politikerne havde ellers givet os en garanti, så vi kunne nå at afskrive de store anlægsudgifter over 20 år. Et dansk 6 kW-anlæg kostede i 2011 ca. Kr. 160.000,-.

Man begynder efterhånden at længes efter blot at betale det samme som almindelige EL-forbrugere. En opgørelse viser nemlig, at vores samlede udgifter til EL nu er + 51% i forhold til El-kunder, som IKKE har investeret i solceller eller micro-vindmøller !!

Når man så stadig kan se annoncer for forskellige typer VE-anlæg (Vedvarende Energi), bliver man for alvor rasende, når man stadig taler om, at det nu igen kan svare sig, og at ”tilbagebetalingstiden” er så og så kort. Man kan jo IKKE tilbagebetale noget som helst, med et årligt UNDERSKUD på Kr. 4.845,-, som i vores tilfælde. Det bliver oven i købet kun værre til næste år, idet man hele tiden ”opfinder” nye stramninger.

Når jeg udelukkende beskriver vores "her og nu" tab, skyldes det, at det kun var i starten af "solcelle-cirkus’et", at det gav mening at tale om en egentlig "tilbagebetalingstid". Vi havde optimeret det således, at vores ydelse på lånet svarede til vores tidligere EL-regning. Vi havde ligeledes haft fokus på, at man mange steder omtalte levetiden for sådanne anlæg som ca. 20 år. Der var allerede dengang billige anlæg fra Kina på markedet, som nok ikke holdt distancen, men der var også dansk-producerede anlæg, som man mente kunne holde noget længere.

Fakta var dog, at man var meget enige om, at "hjertet i anlægget", Inverteren, kun ville kunne holde i ca. 15 år (Pris ca. 15.000,-). Vi satsede på en gennemsnitlig levetid på 20 år, hvorfor vi også kalkulerede med en tilbagebetalingstid på netop 20 år.

Beregningen af tilbagebetalingstid - for perioden efter 2017 - viser imidlertid 38 - 40 år, altså ca. dobbelt så lang tid som levetiden for anlægget, og så giver det jo ingen mening !!! Projektet er således ”dødfødt”, og hvis denne viden havde været tilgængelig i 2011 -13, havde ingen sat solcelleanlæg op på deres tage. Vi må helt sikkert påregne endnu flere stramninger, idet man fortsætter jagten på os "formastelige".

Husk på, at vi blot fulgte de "politisk korrekte anbefalinger", dengang EU bad den daværende regeringen om at gøre vores "grønne omstilling" mere alsidig. Vores politikere burde tage ansvaret for alle de "hovsa-løsninger" fra dengang, som "EL-mafiaen" nu har pillet fuldstændigt fra hinanden. EL- og Net-selskaberne kan nu "trylle" et ekstra overskud ud af de værdier for samfundet, som stammer fra den "Grønne strøm", som vi nu nærmest gratis pumper ud i deres ledninger.

Vi må nu leve med, at års-netto-måler ordningen er udskiftet med time-afregning. Det er derfor ikke længere muligt – i samme grad – at gemme den primært sommerproducerede ”grønne” El til om vinteren, hvor vores EL-varme ellers godt kunne bruge den.

Dernæst kom de ”gode gamle Tariffer” igen på banen. Der opstod derfor en forskelsbehandling af solcelleejerne, idet ca. 55% af os har fået den såkaldte ”Individuelle Fase måler”, som registrerede afgifterne så forkert, at disse uheldige ELkunder fik en betydelig højere regning, end de ca. 45% heldige kunder, som har fået en ”Summations måler”, der måler og registrerer korrekt.

Fra i år, skal vi tillige betale rigtig Flexafregning, ligesom vi fra 1. Jan. 2017 har betalt Brutto Net tarif og timeafregning, og det er jo tyveri ved højlys dag, når man har fået en Fase-måler.

Den ”grønne” El, vi sender ud i samfundet, vil ikke løbe tilbage til EL-værket, og slet ikke helt over til Elselskabet ”Vindstød” i Aarhus, som af Energistyrelsen er udpeget til at købe vores overskudsproduktion time for time for kun et sted imellem 11 og 29 ører/kWh.

Forklaringen er, at strømmen vil søge den korteste vej, fra en fase, igennem en lampe/køkkenmaskine eller et lignende forbrugssted, og tilbage til 0-ledningen. De lange ledninger - tilbage til Elværket - yder forholdsmæssigt en alt for stor modstand. Det er derfor heldigt, at strømmen meget nemmere kan løbe ind til vores nærmeste naboer i lokalområdet.

Når dette sker uden nævneværdige tab, bør det ikke udløse Net-tarif. EL-selskaberne skelner dog ikke imellem lokalt produceret ”grøn” EL, og så den måske kul-producerede, som kommer langvejs fra. Derfor pålægges enhver kilo-Watt-time (kWh) Kr. 0,337 i Net-tarif. Nu tjener EL-/Net-selskabet altså endnu mere på vores solcelle-strøm, og så var det altså IKKE så uretfærdigt, da vi tidligere blev kompenseret med Netto-opkrævning af Net-tariffen. Nu er der tale om ”plat, svindel og/eller tyveri”!

Net-tarif er forklaret med, at denne skal dække transport og vedligeholdelse af EL-nettet. At vi så skal betale så meget skyldes, at vi IKKE kun har ét Netselskab, men hele 42 i lille Danmark, altså 42 Monopoler, som vi ikke selv kan vælge imellem !!

Her er i hvert fald noget, som vores politikere skal have set på, for det er helt ude i ”hampen”, at vi helt ned til små landsbyer, skal have egne selskaber, med administration, bygninger med røgfarvet glas og designermøbler, og sågar vagthavende medarbejdere.

Det begynder at ligne ”Mega-fadæsen”, at man lod det ”fallerede” Post Danmark ansætte et datterselskab (Post Nord), med samme ”hæderkronede” rettigheder, nemlig at bede om flere mia. hvis det kom til at knibe med økonomien. Prøv at sammenligne servicen - eller mangel på samme - med selskaber som DAO, GLS eller ander, som ikke får Statstilskud i Mia.-klassen.

Det er meget påfaldende, at spotprisen for produktion af 1 kWh er et sted imellem 11 og 29 ører, mens ”slidtagen” på kobberledningerne ved ”transport af strømmen” er hele 33,7 ører. Tænk lige over dette, og fortæl os så, hvorfor vi nu skal jagtes som de værste ”samfundsfjender”, selv om vi producerer ”Lokal EL” som ikke slider nævneværdigt på det ”dyre” EL-net !!!

Det er lidt teknisk, at forklare skævheden i ”systemet”, så lad mig lige prøve igen, med nogle andre ord:

El- og Netselskaberne får vores ”grønne” El serveret på et ”sølvfad” i lokalområdet, selv om vi på papiret har solgt energien til ”Vindstød”. SEAS køber (et eller andet sted) så ”vores” strøm til spotpris, og opkræver en anden kunde i lokalområdet fuld pris, incl. avance, Net-tarif og en hel masse andre EL-afgifter og moms.

Når nu Net-tariffen følger forbruget (kWh), og skal dække transporten, incl. tab i ledningerne helt fra EL-værket og til kunden, ja så har vores Elselskab (SEAS NVE) opkrævet en afgift, som man ikke har afholdt ! ALTSÅ SNYDER man igen os solcelleejere mere eller mindre, alt afhængig af hvilken Elmåler vi har fået opsat.

Hvis vi vil have en retvisende måler, må vi selv betale, uagtet at vi normalt lejer vores målere, og oprindeligt ”automatisk” fik denne erstattet u/b, hvis der var fejl ved den. Nu er det ”Nye Tider”, selv om Energistyrelsen har fastslået, at alle nye VE-anlæg (Sol og Vind) SKAL have opsat en summationsmåler !

Alle de ”modeller” man hidtil har omtalt på nettet til en løsning af ”Måler krisen”, opererer kun med, at det vil være en meget stor udgift for de ”stakkels” Netselskaber, hvis de skal ud og skifte vores 55.000 misvisende Fase-målere. Vores TAB til dato, bliver overhovedet ikke omtalt, og som tiden går, bliver vi jo snydt mere og mere, i Kr. og ører ! Ingen andre end Netselskaberne kan dog siges at være ansvarlige for, at over halvdelen af os solcelleejere nu bliver snydt, idet de to målertyper registrerer forbruget, og dermed afgiftsgrundlaget, forskelligt hvis man har et VE-anlæg !

Ole Erik Toft

09-November-2019

LAD OS NU FÅ NOGLE FAKTA PÅ BORDET OM VORES EL-REGNINGER.

Nogle af de mange instanser, styrelser, nævn, Brancheforeninger o.lign. siger, at Flexafregning "kun" vil koste os Kr. 200 - 500 mere om året. Noget tilsvarende gælder for den fejl-registrerende "Individuelle Fase-måler", mens andre instanser her siger Kr. 200 - 1.800,-.

Jeg må hele tiden påpege, at jeg er forundret over, at man beregner en GENNEMSNITLIG forskelsbehandling, og får to tal, altså et spænd (f.eks. 200 - 500) ?? Jeg har fulgt med i matematik-timerne i div. skoler og læreanstalter, og har altid lært, at man kun får et tal, når man beregner middelværdi, eller gennemsnit, så det kan jo kun betyde, at instanserne o.lign. benytter nogle meget billige regnemaskiner.

Fakta er, at resultaterne IKKE viser, hvor stor en forskelsbehandling, vi nu tvinges til at leve med. Kan man "Pynte" lidt, ja så skulle man da være et "skarn" hvis man ikke gjorde det ! Ministeren er nok ligeglad !!

Jeg siger, at det samlet har kostet os et forøget TAB, i forhold til før Solcellerne blev sat op, på hele Kr. 4.845,- pr. år i gennemsnit over 2017 - 2018.

Dette er også en forøgelse på Kr. 3.415,- pr. år, i forhold til niveauet før Flexafregningen blev aktiveret.

Mine tal alene, kan IKKE bruges som dokumentation, så lad os forsøge at samle mange flere eksempler på helt urimelige forhøjelser af vores EL-regninger. Hvis andre har en tilsvarende statestik, som vist ovenfor, vil jeg meget gerne have en kopi pr. mail (email@bulldoggen.dk). Så skal jeg samle "krudtet" sammen og bruge det overfor rette instans, og i sidste ende Ministeren.

Det kan jo ikke være rigtigt, at man, fra alle sider, fortsat kan bilde Ministeren ind, at de nye "TILTAG" kun betyder en "meget lille forhøjelse" af regningen. Det er nu sådan, at vi har fået Net- og Rådigheds-tariffer (KUN Kr. 200 - 500 pr. år ), Flexafregning (KUN Kr. 200 - 500 pr. år ), og så har ca. halvdelen af os tilmed fået en "FASE" El-måler, som registrerer vores afgifts-grundlag så forkert, at vi nu også skal betale disse afgifter, selv om vores Netteforbrug er 0, eller måske endog negativt !!

Denne merudgift falder også ind under "BAGATEL-GRÆNSEN", idet de "kloge" hoveder også her mener, at det i gennemsnit kun vil koste os Kr. 200 - 500,-. FANTASTISK, ikke sandt !!

Hvordan det så kan betyde en stigning af vores underskud, som vist ovenfor, er nok noget vi bør have nogle kloge hoveder, til at forklare.

Den gamle floskel, at vi "solcelleejere griner hele vejen ned til Banken", eller at et solcelleanlæg er det rene "Bread and Butter", kan muligvis gøres til skamme, hvis vi kan samle noget mere bevis for "ULYKKERNE" i forhold til vore privat-økonomi.

Jeg er P.T. i gang med, at kontakte alle de instanser der kan have, eller har haft indflydelse på de katastrofalt dårlige forhold, vi nu oplever. Det er mest "OP ad BAKKE", idet ALLE instanser bruger "Det er i hvert fald ikke vores bord" meget flittigt !! Jeg har dog fat i et par kontakter, som er lovende.

PS! Hvis I vil sende mig en oversigt over jeres El-regning, før og nu, bedes I også lige oplyse adressen, hvor anlægget er opsat, ellers er det jo noget i retning af "tilfældige tal", som nok ikke vil blive taget alvorligt.

Bemærk dog, at jeg IKKE lægger oplysninger om navne og adresser ud på ,min hjemmeside, eller andre steder, men kun gemmer dette som dokumentation for, at jeg ikke benytter "kreativ bogføring", eller sådan noget ! Se også, de meget neutrale eksempler af "Nærmest tilfredse varmepumpe-kunder", som nu betaler op til dobbelt så meget, som da de havde et oliefyr. Kun jeg kender ejerne af de nye anlæg.

Lad os forene kræfterne, og "kæmpe" videre. Denne sag er for stor og uretfærdig, til at vi giver op nu !

Ole Erik Toft