Ministeren

 

Dato  17. marts 2017   

J nr. 2016-821

 

Henvendelse vedr. abonnementsordning for varmepumper

 

Kære Ole Erik Toft,

Tak for din henvendelse og din interesse i abonnementsordningen for varmepumper. Du spørger i din henvendelse ind til, hvordan ordningen fungerer.

Ordningen er tænkt som en håndsrækning til de husejere rundt om i landet, der gerne vil udskifte deres oliefyr, men som ikke uden videre kan skifte til en anden opvarmningsform. Det kan fx være grundet høje anskaffelsesomkostninger eller det besvær, nogle husejere føler, at der kan være forbundet med anskaffelsen og driften af envarmepumpe.

For at adressere disse problemer afsatte energiforligskredsen i 2015 en pulje på 25 mio. kr., der frem til 2019 skal fremme nye koncepter for udbredelsen af varmepumper. Ideen er, at der med de nye koncepter skal tages hånd om hele processen med køb og installation af varmepumpen, således at boligejeren kun betaler et opstartsbeløb samt forbrugt varme.

Der er således ikke tale om en ordning, der skal støtte en enkelt virksomheds salg af varmepumper, men snarere en støtte til at fremme forskellige nye forretningskoncepter, der kan udbrede salget af varmepumper gennem nye løsninger. Der er lagt op til, at koncepterne skal kunne fungere på markedsvilkår, og derfor vil støtten til virksomhederne også blive udfaset, jo flere varmepumper de har solgt, i takt med at virksomhedernes opstartsomkostninger må forventes at være afholdt.

Jeg vedlægger et faktaark, hvori du kan læse mere om ordningen og de fem koncepter, der modtager støttemidler.

 

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

 

Stormgade 2-6

1470 København K

 

T: +45 3392 2800

E: efkm@efkm.dk www.efkm.dk