Faktaark:

Fem virksomheder får støtte til at udbrede varmepumper i landdistrikterne

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har indgået et samarbejde med fem virksomheder, som frem til udgangen af 2019 skal løbe markedet for varmepumper på abonnement i gang.

 

Faktaboks

 

  • Abonnementsordningen bliver rullet ud i et samarbejde mellem Energistyrelsen og virksomhederne Best Green, Greentech Advisor A/S, OK a.m.b.a., SustainSolutions og Verdo Go Green A/S.

 

  • Abonnementet betyder, at virksomhederne installerer og driver en varmepumpe hos boligejere, som bliver afregnet for den leverede varme. Virksomhederne påtager sig dermed ansvar for:

-       Installation

Omfatter indkøb af varmepumpen, rådgivning, dimensionering, installation af varmepumpen og idriftsættelse.

-       Ejerskab

Omfatter finansiering og ansvar for tilbagebetaling.

-       Vedligeholdelse

Omfatter lovpligtige eftersyn, service, reparation, reservedele og andre former for vedligeholdelse.

-       Drift

Omfatter indkøb af energi til at drive varmepumpen og levering af varme til bygningen.

-       Fakturering

Omfatter løbende fakturering af kunden for forbrugt varme leve- ret fra varmepumpen.

 

  • Virksomhederne har i vidt omfang mulighed for at skræddersy deres abonnementer, så de bliver så konkurrencedygtige som muligt. Det forventes, at et abonnement typisk vil indebære, at man som kunde betaler et engangsbeløb i form af et tilslutningsbidrag, et løbende abonnement samt for sit varmeforbrug.

 

  • Samlet set får hver virksomhed støtte til indkøb af 350 varmepumper.

 

  • Støtten til virksomhederne udfases i takt med, at virksomhederne får opbygget deres erfaring og deres portefølje af varmepumper.

 

  • Støtten er målrettet virksomhedernes indkøb af varmepumper og kan derfor ikke anvendes til boligejernes egne indkøb af varmepumper.

 

  • De fem virksomheder er udvalgt på baggrund af objektive kriterier efter offentligt udbud, som pågik i 2. halvdel af 2016.

 

  • Der findes forskellige typer af varmepumper. Fælles for dem er, at de er miljøvenlige og energieffektive og dermed også giver boligejeren en besparelse på varmeregningen.

 

  • Varmeregningen i et typisk oliefyrsopvarmet hus, hvor der anvendes 2000 liter fyringsolie årligt, er ca. 20.000 kr. med de nuværende oliepriser.

 

Om forretningskonceptet

 

En typisk varmepumpe koster 100.000 – 150.000 kr. inkl. installation. I dag køber de fleste husejere varmepumpe efter følgende fremgangsmåde:

 

1. Undersøgelse af markedet og indhentning af tilbud på varmepumpe og installation.

2. Valg af varmepumpe og installatør.

3. Finansiering af varmepumpen.

4. Installation af varmepumpen.

5. Registrering af varmepumpen hos elselskabet for at opnå afgiftsrabat på el.

6. Køb af el og afregning med elselskabet.

7. Løbende service og lovpligtigt eftersyn af varmepumpen.

 

 

 Figur 1: Traditionelt køb og drift af varmepumpe

 

Fremgangsmåden medfører, at køb af en varmepumpe ofte opfattes som kompliceret, hvilket får mange til at fravælge varmepumper. Samtidig har bygningsejere ikke nødvendigvis forudsætningerne for at træffe de mest optimale valg undervejs i processen. Det kan medføre, at varmepumpen bliver dyrere end nødvendigt eller ikke fungerer optimalt i deres bygning. Endelig fravælger mange en varmepumpe, fordi den koster mere end de har lyst til eller mulighed for at bruge på deres hus.

 

Forretningskonceptet bryder med denne fremgangsmåde ved at lade en virksomhed træde ind mellem kunden og de øvrige aktører og tilbyde varmepumper på abonnement. Dermed bliver processen for husejeren reduceret til følgende trin:

 

1. Valg af virksomhed og indgåelse af aftale.

2. Køb af varme og afregning.

 

 

 

Figur 2: Virksomhed som leverandør af varmepumper på abonnement

 

For husejeren betyder denne indretning, at skiftet til en varmepumpe på mange måder minder om tilslutning til fjernvarme, hvor man som husejer heller ikke skal forholde sig til teknik og økonomi. Samtidig har virksomheden gode muligheder for at holde varmeprisen lav, idet de i kraft af deres volumen har gode forudsætninger for at forhandle rabatter på varmepum- per, køb af el til at drive varmepumpen, installation og service. Endelig har virksomheden et stærkt incitament til at sikre, at varmepumpen kører opti- malt og uden problemer.

 

Om virksomhederne

 Best Green udbyder varmepumper på abonnement i hele Danmark, dels under eget navn, dels i samarbejde med lokale energiselskaber. Best Green har pt. indgået aftale med REFA på Lolland og Falster, og forventer i løbet af 2017 at etablere flere samarbejder med energiselskaber. Derud- over leverer Best Green i dag varme til Horsens, Skanderborg og Samsø kommuner. Ansvarlig for projektet hos Best Green er chefkonsulent Nicolai Kipp, tlf. 41 77 01 43.

Læs mere på www.bestgreen.dk eller www.refaenergi.dk.

 

Greentech Advisor A/S vil fra medio 2017 tilbyde deres løsning under navnet ”Fyrfyret.dk” i samarbejde med Energi Fyn.

Ansvarlig for projektet hos Greentech Advisor er adm. direktør Anders Agervold, tlf. 51 33 63 03.

Læs mere på www.fyrfyret.dk.

 

OK tilbyder varmepumper på abonnement under eget navn i hele Danmark. Ansvarlig for projektet hos OK er markedschef energiteknik Klaus Kjær, tlf. 89 32 25 28.

Læs mere på www.ok.dk.

 

SustainSolutions tilbyder fra 1. august 2017 varmepumper på abonnement i samarbejde med lokale energiselskaber og kommuner. SustainSolutions har pt. indgået aftale med Norfors, Forsyning Helsingør, Aalborg Forsyning og Høje Taastrup kommune og arbejder på at udvide antallet af samarbejdsparter yderligere. Ansvarlig for projektet hos SustainSolutions er adm. direktør Christian Niepoort, tlf. 29 60 91 71.

Læs mere på www.sustainsolutions.dk.

 

Verdo Go Green A/S tilbyder fra 1. september 2017 varmepumper på abonnement i hele landet. Første pilotprojekt er installeret. Ansvarlig for projektet hos Verdo er Projektleder Erik Brender, tlf. 41 74 89 19.

Læs mere på www.verdo.dk.

 

 

Kontaktinfo

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet:

Pressemedarbejder

Rasmus Bjørn 41 72 90 77

rasbj@efkm.dk

 

Energistyrelsen: Specialkonsulent Troels Hartung 33 92 78 16

trh@ens.dk