Energifirmaet Best Green's "Nærvarme" koncept

11-Februar-2019

På TV2 Øst kunne man se endnu en ”tilfreds” Nærvarme-kunde, der stolt viste sit nye anlæg frem. Dette Vølund anlæg var leveret af Best Green og opsat af Sonny VVS. Best Green ejes af Insero Energy A/S, som igen er ejet af Insero, et investeringsselskab, der også har til huse i Horsens-området, og som har noget med ejendomshandel og -udlejning at gøre.

Efter at have undersøgt det nærmere, er det min opfattelse, at det kun 4 år gamle firma Best Green har et forretningskoncept, som ligger helt i tråd med begrebet ”Nærvarme”, som det oprindeligt var tiltænkt.

Hvor man hos det danske olieselskab OK blot udlejer nogle varme-pumper og så overlader drift-økonomien til lejerne, gør man det stik modsatte hos Best Green. Her abonnerer man på varmeenergien og overlader hele driften til selskabet. Man gør derfor også meget mere ud af at vurdere boligernes ”egnethed” i forhold til en Luft/Vand varmepumpe. Man forbeholder sig ret til at sige ”nej tak” til en umulig opgave. En noget mere seriøs tilgang til varmepumpe-løsninger, som ellers kan blive en meget ”kedelig” og dyr oplevelse.

Hos Best Green har man dog også det krav til kunderne og deres boliger, at man skal have et olieforbrug på mere end 1.500 liter olie, hvilket svarer til et varme-behov på 13.500 kWh pr. år.

Det er så bare ”surt show” for de, som bor i nogle huse, der således ikke kan gøre brug af Energiministerens ”gode tilbud”. Da ministeren gik på TV og lovede ”guld og grønne skove” og varmepumper til alle oliefyrs-ejerne, var der ingen forhindringer – det var bare om at komme i gang !

På firmaets hjemmeside regner man på minimum forbruget, som følger:

”Før forbruget” på 1.500 ltr. olie har kostet kunden: ........... kr. 15.000,-

Installation af ny varmepumpe koster normalt
kr. 35.000,-, men er netop nu på tilbud til kr. 19.995,-
Man anbefaler Expres Bank, hvor man kan låne
kr. 20.000,- over 72 måneder til en ydelse 1. år på ca.: ........ kr. 4.800,-

Abonnement pr. år: ................................................................. kr. 5.000,-

Min. varmeforbrug 13.500 kWh x 0,85 Kr. = ......................... kr. 11.475,-

”Efter forbruget” i alt ved minimum varmebehov: ................ kr. 21.275,-

Ekstra varmeudgift for boligen pr. år: .................................... Kr. 6.275,-

Bemærk dog, at Best Green IKKE har indregnet installationen som et lån, men blot regnet med, at det er penge, som kunderne selv kan lægge ud. Når et evt. lån er betalt efter 6 år, falder underskuddet til ca. kr. 1.500,-. Prisen for selve varmeenergien følger pris-tallet, og vil derfor være stigende, som alt andet.

Best green er opmærksomme på, at COP-værdierne mange gange ikke fortæller hele historien om anlæggets effektivitet. Derfor sættes anlæggets effektivitet (COP-tallet) også kun til ca. 2,7 x varme i forhold til El-forbruget, og det er her, de kr. 0,85 pr. kWh varmeenergi kommer fra (Kr. 0,85 x 2,7 = kr. 2,30 som ligner den alm. El-pris). Ligeledes oplyser man, at anlægget har en indbygget varmepatron, som bliver koblet ind, når det er rigtigt koldt udenfor. Det er meget opsigts-vækkende, at selskabet påtager sig usikkerheden, og trods dette betaler kundens El-udgift til drift af anlægget, når der afregnes varmeforbrug og abonnement.

Man overvåger både El-forbruget og varmeforbruget, og vil derfor gribe ind, hvis anlægget skulle begynde at bruge mere strøm end forventet, hvis der f.eks. opstår en defekt.

Bemærk også, at der ikke er nogen leasing- eller leje-periode hos Best Green. Man kører bare derud af, og det er helt op til selskabet, om man vil reparere anlægget, eller – på et tidspunkt – i stedet vil ombytte det med et nyt ! Der er således heller ikke fornyet ”udbetaling” i et sådant tilfælde !

Jeg spurgte også ind til evt. bindingsperioder begge veje. Det er sådan, at Best Green ikke kan opsige aftalen de første 10 år, men man forventer dog blot at fortsætte ”til evig tid”. Kunderne kan opsige aftalen med ét års varsel, efter at Best Green har registreret opsigelsen. Der kommer dog et "udtrædelsesgebyr" på kr.10.000,- for at få fjernet udedelen, mens firmaet kan vælge, at lade indedelen stå, eller at tage denne med også !!

Bortset fra, at eksemplet ovenfor viser, at man får en dyrere varmeregning, ligesom man IKKE kan få tilbudt en nærvarme-løsning fra Best Green, hvis man har et unormalt stort (eller et meget lille) varmeforbrug, så er der rigtigt meget der får ”alarmklokkerne” til at ringe. Det lyder simpelthen for godt til at være sandt! Der er ikke et nævneværdigt overskud eller noget, der ligner avance til Best Green, og man indrømmer da også, at tilskuddet fra Energistyrelsen har været helt nødvendigt for at opstarte en sådan forretning. Det var en pulje på kr. 25 millioner, som blev fordelt til de 5 firmaer, der fik opgaven af Energistyrelsen. Da jeg ringede til firmaet, kunne man tilmed oplyse, at disse rare penge nu var ved at være brugt op. Så melder spørgsmålet sig: Hvad sker der så med priserne overfor nye og ”gamle” nærvarme-kunder??

I firmaets aftalegrundlag er der dog en lidt skræmmende passus, nemlig at Best Green kan overdrage ejendomsretten til anlægget til tredjemand. Her ringer der en ”klokke” mere !! Hvad sker der, hvis et andet investeringsselskab (som f.eks. Goldman Sachs) vil overtage en underskudsforretning for lige at få skruet op for abonnement, energi-priser, og øvrige afgifter ?

Ligeledes er reglerne for overdragelse af anlægget - til en ny købet ved salg af huset - skræmmende. Her hænger man på både abonnement og varmeudgifter, indtil Best Green har fået kreditvurderet og godkendt den nye køber !!

Bemærk, at Best Green står som ejer af hele anlægget, og derfor også modregner Statens tilskud til primært El-opvarmede huse, i form af nedslag på El-afgiften. Man har derfor en ”fastprisaftale” med Best Green som p.t. hedder kr. 0,85 pr. kWh varmeforbrug, uanset evt. justeringer af tilskuddene eller rabatterne fra Staten.

Endelig skal man notere sig, at Best Green er et lille firma med p.t. 6 ansatte. Man benytter af samme årsag underleverandører til instal-lationen, og det er nok ikke disse VVS-firmaer, der giver rabat på installationen. Igen må man sige: Det ER næsten for godt til, at Best Green kan leve af det ! Måske har de relativt få anlæg, der nu er leveret, kunnet leve højt på de kr. 25 millioner. Lidt hovedregning giver det resultat, at hvert anlæg indtil nu er støttet med ca. kr. 50.000,- i SKATTE KRONER !

Når jeg, i indledningen til denne artikel, sætter ”tilfreds” i anførselstegn skyldes det, at anlægget er så nyt, at man endnu ikke kan have erfaring med driften. Jeg plejer at anbefale, at man først spørger folk ud om deres varmepumper, når der er gået nogle år. I modsat fald kan entusiasmen godt løbe af med kunderne, så begejstringen når store højder.