22-Maj-2019

Vælg en politiker der vil gøre noget ved ulovlighederne.

Tlf.- samtale med Cerius (Net-selskabet for Seas-nve). Tlf.nr.: 70 29 20 24, talt med Tommy.


Jeg bad om at få udskiftet vores El-måler, da den måler forkert ! Det skulle Tommy lige have præciseret, og jeg nævnte derfor det forhold, at vi har solcelle anlæg. Så måler jeres El-måler IKKE forkert, påstod Tommy.

Jeg fortalte så om Energistyrelsens pressemeddelelse, hvor man indrømmer, at der er forskel på afregningen alt afhængig af målertypen, nemlig fase- og summations-målerne. Man foreskriver også, at der kun opsættes summations-målere i forbindelse med nye solcelleanlæg. Endelig åbner man muligheden for, at ejere af ”gamle” solcelleanlæg (under gruppe 6) også kan få udskiftet El-måleren, men for egen regning.

Jeg fik en meget lang meningsudveksling med Tommy, som fastholdt, at deres fase-måler sandelig IKKE måler forkert, mens jeg påstod det modsatte, og nærmest oplæste energistyrelsens afgørelse.

Jeg nævnte også, at El-loven kræver, at afregning af El-forbruget skal være objektivt og ikke diskriminerende. Igen var der delte meninger om, hvorvidt jeg så blev diskrimineret. Det gjorde jeg jo netop fordi begge krav i El-loven blev overtrådt, ligesom jeg nu havde hørt, at visse Net-selskaber udskiftede målerne uden beregning, også hos ejere af ”gamle” solcelleanlæg.

Tommy indrømmede nu, at DONG/Ørsteds Net-selskab "Radius" udskiftede gamle målere med en ny ”selvaflæst” sum-måler uden beregning, hvor der var opsat solceller ! Han fastholdt dog, at man KUN benyttede fase-målere hos Cerius, idet de andre var i restordre og med meget lang leveringstid.

Endelig spurgte jeg, hvad en udskiftning så skulle koste? Svaret var, at det var noget med kr. 500 – 1.500,- plus montering. Det var da noget af et ”spænd”. Er det så ligesom at spille på kasino, spurgte jeg. Nej det var noget ”Sikkerheds Styrelsen” skulle afgøre, sagde Tommy ??? Man kan stadig blive forbløffet over, hvor mange medlemmer, der er i ”El-Mafiaen”, og hvilke ansvarsområder de forskellige instanser har.

Slutteligt vendte jeg lige tilbage til spørgsmålet om forskelsbehandling. Tommy forklarede, at måleren da ikke kunne gøre for, hvis jeg f.eks. brugte 1 kWh på én fase, alt imens jeg leverede 1 kWh på én anden fase. Hvis jeg købte og solgte på samme fase, ville der jo ikke være noget problem. Det er netop her, problemet opstår, idet en sum-måler tager højde for dette, og beregner El-forbruget til et stort 0 kWh, uanset hvordan jeg bruger El som i eksemplet. Med indførelsen af flexafregning vil førstnævte fase-måler registrere forbruget og "salget" separat, og have div. El-afgifter af den købte ene kWh, når forbruget nu registreres time for time.

Energistyrelsen har oven i købet beregnet, at denne forskel i GENNEMSNIT "kun" udgør ca. kr. 500.- pr. år. Dette er helt ude i ”Hampen” idet man ikke kan beregne forskelsbehandling med et middeltal. Dette burde give meget RØDE ører i Energistyrelsen, når man offentliggør sådan en BRØLER !!

Hvis man er rigtig "uheldig" og har fået tilsluttet sin solcelle-inverter på fase 1, mens alle de store "energislugere" er tilsluttet de øvrige to faser, ja, så kan forskellen imellem den korrekte El-måler og den ULOVLIGE sagtens løbe op i flere tusinde kroner !!

Vi solcelleejere bliver også forskelsbehandlet, når ca. halvdelen får eller har fået en summations-måler, og resten fortsat skal leve med en fase-måler, og vi skal i hvert fald IKKE selv betale for sådan en fadæse !!

Man skal også tænke på, at som tiden går, bliver forskelsbehandlingen større og større i kroner og ører !! Hvem kan beregne hvor meget vi skal have tilbage ? På Cerius’ hjemmeside slås det dog fast, at man ikke efterfølgende kan beregne en ”oversættelse” af data fra den ene type måler til den anden.

Bemærk også, at alle disse problemer er en følge af det nye tiltag, hvor vi alle skal Flexafregnes, altså timeafregnes, og at dette ødelægger økonomien for alle de 85.000 husstande, der først var ude og investerede i alt kr. 12.000.000.000,- i solceller efter den såkaldte ”solcelle-lov”, som garanterede økonomien, i 20 år frem, for alle ejerne, som blev registreret i gruppe 6 (Års netto-måler ordningen).

Fra 2017 skulle vi betale alle de afgifter, som vi ellers var fritaget for. Selv PSO-afgiften skulle vi igen betale, som om vi ikke allerede havde betalt rigeligt for "grøn omstilling" !! Dernæst skulle vi afregnes time for time, og dermed røg års-netto regelen for produktionsprisen. Efterfølgende skulle vi tilmelde os til El-selskabet ”Vindstød”, som Energistyrelsen har lavet en aftale med om, at købe vores ”grønne” strøm for nogle få ører pr. kWh. Vi kan således ikke længere modregne avancen på produktionsprisen (sidstnævnte fastsættes på den Nordiske El-børs). Så blev det ikke længere muligt at modregne momsen, når vi sælger strømmen, og endelig begyndte nogle af vores El-målere at beregne afgifterne som på ”Casino Monte Bello”.

Nu er vi i alt mere end 100.000 husstande med solceller, og alle vores El-regninger begynder så småt at ligne sig selv, altså niveauet fra før vi investerede (kr. 160.000,- for et DK-produceeret 6 kW-anlæg) – som politikerne ønskede, for at undgå at udskrive nye skatter og afgifter i Multi-Milliard klassen. Der er jo intet, der er billigt, når Staten køber ind (fut-tog, Supersygehuse, broer, pænt tøj til Statsministeren og kampfly mm.).

Politikerleden er kommet for at blive !!

Lad dig inspirere af dette skrift, og skriv så gerne til "din" politiker på energiområdet. Vi må kræve et svar på, hvorfor vi nu skal snydes. Den klareste tvist er, at vi bliver forskelsbehandlet på måler-valget. Det skal vi i hvert fald IKKE finde os i.

Hermed en liste over e-mail adresser på energi-ordførerne i de nuværende partier:

Liste A: jens.joel@ft.dk

Liste B: Ida.auken@ft.dk

Liste C: orla.osterby@ft.dk

Liste F: pia.olsen.dyhr@ft.dk

Liste I: carsten.bach@ft.dk

Liste O: mikkel.dencker@ft.dk

Liste V: thomas.danielsen@ft.dk

Liste Ø: soren.egge.rasmussen@ft.dk

Liste Å: christian.poll@ft.dk


Giv mig venligst besked, hvis I skulle komme igennem til én eller flere politikere. De bør "tæppebombes" med e-mails. Det fortjener de efter deres totale svigt af "solcelle-folket", som nu kommer til at betale alt for meget over El-regningen, og så lige et måske meget stort solcelle-lån !!

God "jagt" på en forklaring !!