26-02-2017

Tekst

Energiminister på "Glatis"

(opdateret maj-19)

I TV2 nyhederne den 17.2.2017 kunne man høre vores energiministers nyeste ”grønne” tiltag. Han havde nu løsningen på, at ejere af gamle oliefyr, kunne få en meget ”grønnere” varmepumpe på lejebasis. Herved skulle husejerne ikke ryste op med ca. Kr. 150.000,- til et nyt varmeanlæg.  Der er dog noget der halter, ligesom der melder sig nogle spørgsmål til en sådan løsning.

Hvordan kan en minister og et ministerium lave aftaler med ét olieselskab ( OK ) om levering af i alt 18.000 anlæg efter først til mølle princippet, når det selv samme selskab også vil sælge strømmen, som skal trække anlægget?

Tilbuddet fra OK’s hjemmeside oplyser, at egenbetalingen er fra kr. 25.000,-, mens alt andet kører via et abonnement, næsten ligesom ved fjernvarme. OK er meget flinke og giver kr. 1.000,- i rabat pr. md. det første år, ligesom COOP-medlemmer får kr. 1.500,- lige ind på medlemskortet.  Når noget lyder til at være for godt til at være sandt, skal man passe på, at man ikke bliver bondefanget, som det nu er tilfældet for solcelle-ejerne !

Hvorfor sælger OK så ikke bare deres varmepumper på normale markedsvilkår ?

Varmepumper, og især luft/vand pumper er ikke så effektive, som de ofte meget fine data lover !

Ejere af ældre oliefyr bor typisk i et ældre hus, med ringe isolering, og her er problemerne størst, når det gælder om, at få en varmepumpe til at følge med, og især om vinteren, når det bliver koldt. Sådanne anlæg er derfor forsynet med et El-varmelegeme i både varmtvandsbeholder og i centralvarme-systemet. Dette skal sikre, at man ikke kommer til at fryse, når pumpen ikke kan følge med i frostvejr! Man varmer således sit hus op med mere eller mindre ren El-energi, når det bliver koldt. Jeg håber og tror, at de fleste ved, at dette er meget dyrt !

Jeg kan også få øje på, at ældre huse måske ikke har tilstrækkelig strøm (Ampere) i El-tavlen, til at trække en varmepumpe med tilhørende såkaldte El-patroner, og så får kunderne endnu en uforudset udgift til etablering af nye kabler, ekstra faser og større sikringer. Hvem dækker dette andre end kunden selv?

Vores egen ”markedets bedste” Luft/Luft varmepumpe blev tilbudt til kr. 16.000,-, men regningen lød efterfølgende på Kr. 26.000,-. Der var lige et par uforudsete tillæg. Vi brugte tidligere Kr. 6.000,- pr. år, og vores nye El-regning  - med varmepumpe - lød på Kr. 12.000,-, for nøjagtig samme week-end anvendelse af vores nye sommerhus fra år 2000 ! Dette er desværre et generelt billede, som de fleste varmepumpe-kunder kan nikke genkendende til. Hertil kommer et lovpligtigt årligt eftersyn til ca. Kr. 1.000,-, hvor den flinke servicemand også skifter batterierne i fjernbetjeningen – flot ! Dette er en ren ”pengemaskine” har visse El-installatører indrømmet !

OK har derfor set en fordel i at få Energiministeren med på holdet, for politisk at skaffe billigere strøm til de nye kunder. Hvad får ministeren så ud af dette ?

Mange står p.t. i det dilemma, at ejere af et oliefyr ikke må genanskaffe et sådant anlæg, når det gamle ikke kan mere. Man glemmer tit det faktum, at dette "forbud" kun gælder, hvis man har tilgængelige alternativer som f.eks. fjernvarme eller gas. 

I udkants-Danmark er der ikke nogle grønnere alternativer som f.eks. gas eller fjernvarme i vejene. Derfor vil det i mange tilfælde være muligt at nøjes med at udskifte selve oliebrænderen, og derved opnå en forbedret effektivitet, og måske spare 15% på varmeregningen.  Dette kan gøres for Kr. 20 - 25.000,-, og så ejer man fortsat selv sit anlæg. Hvis hele fyret udskiftes for omkring Kr. 60.000,- vil man kunne opnå en endnu bedre varmeøkonomi, og spare omkring 20 - 30%, afhængig af hvor gammelt det udslidte fyr var. 

Det er jo, et eller andet sted, Energiministeriets ansvar, at alle danskere kan opvarme deres huse, også når de gamle oliefyr skal udfases. Det er derfor meget belejligt, at OK nu vil stå for installation, finansiering, vedligeholdelse, servicering og El-leverancen. Dette kaldes på hjemmesiden ”All Inclusive”, men er det ikke snarere et nyt monopol. Hvad siger de små VVS-virksomheder, El-installatører eller pillefyrs forhandlere i lokalsamfundet mon til dette, for slet ikke at tale om EU ?

Sporene fra solcelleloven skræmmer. De afgifter (tariffer), som de private danske husstande, skulle fritages for, for at det kunne betale sig at købe et solcelle-anlæg, bliver nu genindført. Hermed står ca. 100.000 danske familier med en meget stor investering, som ikke kan betale sig selv hjem i løbet af de 20 år, som den års-baserede nettomåler ordning og afgiftslempelserne ellers garanterede. Jeg har netop spurgt energiministeren, om dette ikke er et løftebrud af helt uhørte dimensioner.

Svaret fra ministeren er, at de nye afgifter, tariffet mv. ikke er noget politisk, men blot et spørgsmål om, at nogle udgifter, til drift og vedligeholdelse af El-nettet, skal betales, og således også af solcelle-ejerne !

Kunne man forestille sig, at ministeren også vil løbe fra ansvaret, når det viser sig at være en meget dårlig ide, at prakke folk nogle reelt ineffektive varmepumper på, som vil øge kundernes El-forbrug langt ud over det budgetterede. Under alle omstændigheder, vil det være vanskeligt at påstå, at det øgede forbrug alene skyldes den nye varmepumpe. Familiens vaner, måske øget brug af PC’er, TV, Køkkenmaskiner o.s.v. spiller jo også ind.

Jeg føler, at solcelle-ejerne nu blot skal betale ved ”kassse 1”, mens oliefyrs-ejerne lige p.t. er inde i varmen, men altså med en ”tikkende bombe” under El-regningen.

Jeg vedhæfter min artikel om løftebruddet i forhold til solcelleloven, samt ministerens svar.

Med venlig hilsen,

Ole Erik Toft

 

NB !  Denne mail er sendt til ministeren og alle energi-ordførerne i Folketinget den 18.2.2017.

 

2019 Nyt:

PS: Læs om de "udvalgte" Nærvarme kunders oplevelser med deres nye varmepumper under fanen "Varmepumper" og derefter "Nærvarme" og de to Eksempler. Det er utroligt så positive, disse kunder er blevet via store rabatter, men det ændre ikke ved fakta, nemlig at varme-udgifterne er blevet op til dobbelt så dyre end med de tidligere oliefyr !