E-mail til Energiminister Lars Chr. Lilleholt 7.5.2017

Kære Lars,

Nu må du træde i karakter og stoppe de ulovligheder og den ensidige hetz, vi private solcelle-investorer er udsat for.

Der er p.t. en høringsrunde med svar frist pr. 15.5.2017, som går ud på, at overføre os ”gamle” solcelleejere til den timebaserede nettomåler ordning. Igen er vi solcelleejere ikke orienteret direkte, mens alle mulige forbruger-organisationer får lov til at svare på noget, de overhovedet ikke har forstand på. Tænks Rådsforsamling er en ”symbiose” af medlemmer fra alle mulige andre organisationer, og ”Danske Øl-entusiaster” er derfor med til at udtale sig, i denne sag !!

Hvis det lykkes at afskaffe den årsbaserede ordning, som vi blev lovet i en 20 års periode, går husstande med El-varme fra hus og hjem. De vil få en ”effektiv” El-regning på omkring Kr. 3,50 – 4,00 pr. KWh, incl. afbetaling på anlæggene. Er dette en rimelig tak for en brugerbetalt grøn omstilling ???

Lad os nu ikke tage forskud på katastrofen, men starte med at se på, hvordan det ser ud her og nu.

Man finder hele tiden på nye ”hemmelige” forringelser af solcelleloven for at straffe os for, at vi var så dumme, at stole på vores politikere og samlet investere Kr. 12 Milliarder for, at I kunne undgå at udskrive tilsvarende skatter og afgifter, så Danmark kunne leve op til EU’s krav om en alsidig grøn omstilling.

Vi fik en stribe nye tariffer fra 1. januar i år, hvoraf opkrævningen af Net-tarifferne er i strid med §73 i El-loven. Her står noget om, at man skal benytte rimeligt, objektive og ikke diskriminerende metoder, ved opkrævning af afgifter i forbindelse med El-produktion / -leverance. Dette bliver ikke håndhævet, idet man har to typer målere, nemlig individuelle fase-målere og summerende fase-målere, som er opsat hos solcelleejerne, alt efter hvor man bor i Danmark. Alle de instanser, der p.t. har set på sagen er enige om, at dette er stærkt diskriminerende og alt for fejlbehæftet og tilfældigt - altså ulovligt - men man ”kører” blot videre, og hovedparten af solcelleejerne har endnu ikke fået chokket !

Lad os lige se på, hvad der sker, når det går galt med de individuelle målere. Et mindre anlæg kan være indrettet således, at egenproduktionen sendes ud på en enkelt fase (eller måske 2). Hvis vi så producerer f.eks. 2 kWh i et givet tidsrum, på den ene fase, mens vi samtidigt forbruger f.eks. 3 kWh (El-vandvarmer, komfur og ovn, eller El-varme) på de to andre, er det kun forbruget, der benyttes som grundlag for afgifterne. Vi betaler altså afgift for de leverede 3 kWh, mens det reelle summerede netto-forbrug kun er 1 kWh. Det er således en afgift på 3 gange så meget, som almindelige El-forbrugere skal betale.

Et større anlæg på op til 6 kW (max. lovlig effekt for private anlæg) vil altid sende den overskydende egenproduktion ud på alle tre faser. Lad og sige, at vi har en overskydende produktion på 3 kWh, som sender 1 kWh ud på hver af de 3 faser. Lad os også sige, at vi samtidig skal bruge f.eks. 3 kWh ekstra på en given fase i huset. Vi bliver nu tilskrevet afgift for det nettoforbrug, vi har på den mest belastede fase, altså 2 kWh. Vores samlede netto-forbrug har jo været i alt 0 kWh, og vi betaler derfor uendeligt mange % i afgift, for ingenting. Det er kun fantasien, der sætter grænser for mange andre ekstremt uretfærdige eksempler. Det skal bemærkes, at SEAS NVE kun har opsat individuelle målere hos solcelle-ejerne, i deres område.

Vores anlæg er dansk-produceret på en fabrik på Lolland, som nu er lukket. Det kostede hele kr. 160.000,- og har givet underskud fra start. Dette vidste vi godt, men vi hørte jo argumentet om, at El-priserne altid havde været stigende. Vi sikrede derfor vores kommende pensionist-tilværelse, lånte alle pengene over 20 år, og afdrager lånet med nøjagtigt det samme, som vores daværende El-regning. Nu får alle solcelleejere jo også en El-regning, med abonnement, administration, nye fantasifulde tariffer mm., og denne regning har på forunderlig vis været konstant stigende, selv om vi hidtil - i langt overvejende grad - har haft et nettoforbrug tæt på 0 KWh/ år.

Vi fik oprindeligt en periode på 20 år til at tilbagebetale vores anlæg, men overskydende produktion ville kun blive afregnet med kr. 0,60 i de første 10 år, derefter med kr. 0,40 i de næste 10 år, og derefter var det markedspris for den rå El-pris (den meget lave netto produktionspris). Hertil kommer, at prognoserne for vores invertere sagde, at disse nok skulle udskiftes efter 15 år. En sådan koster kr. 15.000,-.  Der er altså nok af ”minefelter” til, at man ikke behøver at køre ”den lille misundelse” i stilling. Det var stort set kun de mange forhandlere, der kunne svinge sig op til at love folk en guld-randet investering – af gode grunde forstås.

Hvis nettomåler ordningen også ændres til time-afregning, går det helt galt for de ca. 100.000 danske solcelleejere !!

Det er uanstændigt at lukke øjnene for, at vi solcelleejere nu har betalt Kr. 12 Milliarder for grøn omstilling, uden af have en chance for at få afskrevet investeringen. Vores samlede energi-regning bliver derfor næsten dobbelt så stor, som for El-forbrugere, der ikke har investeret i grøn energi. Hertil kommer, at vi nu også skal betale til mere grøn omstilling (PSO afgiften) over bundskatten, mens almindelige forbrugere bliver kompenseret med en billigere El-regning.

Med venlig hilsen,

Ole Erik Toft

___________________________________________________________________________ 

 1. Brev til Ministeren

Åbent brev til Energiministeren og Folketinget.

 24-02-2017

 Historisk set har vi danskere ofte oplevet, at vores politikere kan finde på at løbe fra de aftaler, man har indgået med befolkningen.

Nu er turen så kommet til alle de ca. 100.000 danske husstande, der blev narret til at investere ca. 12 mia. kroner i solcelleanlæg, for at regeringen kunne opfylde EU’s krav til en alsidig ”grøn” omstilling.

Fra starten af 2017 træder en lang række nye afgifter i kraft (tariffer, som solcelle-investorerne var fritaget for i.f.m. solcelleloven), som vil gøre langt de fleste anlæg til en dundrende underskudsforretning.

Er der mon nogen i Folketinget, som kan give en plausibel forklaring på, hvor det er, vi danskere har misforstået solcelleloven så voldsomt, at vi alle nu skal straffes for at have stolet på de ”gyldne” løfter fra politikerne, importørerne og leverandørerne?

Vi kan nu kun føle os ”bundefanget”, idet man ikke bare kan slukke anlægget og sælge det igen. Man hænger på det, idet der nu overhovedet ikke er ”penge” i et brugt anlæg, ligesom man så også skal have renoveret sit tag, som har fået rigtig mange huller i.f.m. montering af anlægget.

Er der mon nogle partier i folketinget, som vil kæmpe for at genoprette tilliden til politiske aftaler. Vi er trods alt så mange, der hoppede på limpinden, at der må være rigtig mange stemmer i sådan en sag.

Se min vedhæftede artikel om emnet.

Ole Erik Toft

NB ! Dette følgebrev var underskrevet med navn, e-mail og adresse.