Hvad handler denne side om ?

Udviklingsingeniør Ole Erik Toft

 

27-11-2019

Solcelleejernes økonomi viser nu RØDE tal på bundlinien, men urimelighederne fortsætter.

 

 

Læs meget mere om de seneste stramninnger, og hvad det vil betyde for vores økonomi fremover, under fanen "EL-regning Nyt", som ligger under "Solcelleejer".

Med indførelsen af Brutto Net-tarif, vil de 55.000 solcelleejere med en Fase-måler, blive ramt endnu hårdere, idet netop afgifterne registreres forkert i denne type måler.

Argumenterne om, at vi nu skal betale Brutto Net-tarif, for at man ikke skal opkræve endnu mere hos almindelige kunder, holder heller ikke.

Det er dog meget nemmere at få godkendt en ny afgift, hvis man "spiller" lidt på forskelsbehandling af denne kundegruppe, som har sparet enorme summer på IKKE at deltage i den "grønne omstilling".

At vi solcelleejere så forskelsbehandles MASSIVT, er der da ingen, der kan have ondt af - vi "laver jo gratis strøm",og "griner hele vejen ned til Banken".

Fakta er, at vi nu fyrer med "affalds-træ" for at holde varmen, idet alle vores "grønne investeringer" (Varmepumper og solceller) er alt for dyre i drift.

 

11-11-2019

LAD OS NU FÅ NOGLE FAKTA, i stedet for ”El-mafiaens” løgne.

Forringelserne af solcelleloven er på mirakuløs vis delt op i en række mindre ”indgreb”, som hver især på forunderlig vis ”KUN” betyder en merudgift for os solcelle-ejere på Kr. 200 – 500,- pr. år i GENNEMSNIT.

Det falder mig for brystet, at man har kunnet ramme dette næsten ”harmløse” spænd imellem de to grænser, og så kalde det et gennemsnit. Sådan regnede man ikke da jeg gik i skole, idet man kun fik ét tal ved en beregning af et gennemsnit.

Det startede med, at vi skulle til at betale Net- og Rådigheds-Tarifferne, som vi ellers var fritaget for. Fritagelsen var ment som en ”gulerod” til at få folk til at investere i solceller, som dengang (2011 – 13) kostede et sted imellem Kr. 90.000 – 180.000 pr. husstand. Dette resulterede i en merudgift på Kr. 200 – 500 pr. år.

Dernæst blev vi pålagt Timeafregning, som nu forringer vores års-netto-målerordning. De ”kloge hoveder” kunne også her beregne, at det ”KUN” ville betyde en lille merudgift for solcelleejerne, på det samme ”magiske spænd” som ovenfor.

Endelig kommer ”Måler balladen”, hvor de 85.000 husstande under den gamle ordning (Gruppe 6), nu er opdelt med ca. 55%, som har fået de misvisende Fase-målere, mens resten (45%) har fået en summationsmåler, som måler rigtigt. Den opmærksomme læser vil nu gætte på en merudgift på Kr. 200 – 500 pr. år i gennemsnit, for de uheldige solcelleejere med Fase-målerne, og dette er et pokers godt bud. Jeg læste dog en artikel i ”Ingeniøren” fra 2016, hvor Dansk Energi nævner, at det vil betyde en URETFÆRDIG merudgift på Kr. 200 – 1.800,- pr. år for de uheldige. Fagbladet Ingeniøren nævnte i en anden artikel helt op til Kr. 2.300,- som øvre grænse !!

Næste år vil årsopgørelsen så afsløre, hvor meget den rigtige Flexafregning har betydet for vores regning for 2019.

Nu er det vist på tide, at vi dokumenterer vores reelle udgifter, og jeg vil da gerne starte. Se under fanen ”SOLCELLEEJERE” og derefter under fanen ”Elregning Nyt”. Her kan man se, at alle ”ulykkerne” har betydet en merudgift (Et direkte TAB) i forhold til ”de gode gamle dage”, før vi investerede i solceller, på Kr. 4.845,- pr. år i vores tilfælde.

Ikke just noget man kan sammenligne med ”bagatellerne” fra de ”kloge hoveder”.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23-09-2019

Københavns Byrets Dom i DENFO-sagen.

 

Der er nu faldet dom i DENFOs sag mod den tidligere Energiminister Lars Chr. Lilleholt og hans ministerium. Desværre er søgsmålet blevet misforstået, så sagen IKKE har handlet om de forhold, som er blevet rejst. Det væsentligste i stævningen mod ministeren var den gradvise forringelse af solcelleloven, den åbenlyse forskelsbehandling af solcelleejerne, som har fået tildelt to forskellige El-målere, hvoraf den ene måler korrekt, mens den anden giver et forkert afgiftsgrundlag, og dermed en dyrere El-regning og endelig den delvise ophævelse af den 20 årige garantiperiode, med den såkaldte ”Netto-måler-ordning”, som hele Folketinget bakkede op om, i forbindelse med solcelleloven fra 2010.

Uden denne lov, havde ingen private investeret i solceller og regeringen havde været nødt til at udskrive nye skatter, for at opfylde EU’s krav om en alsidig ”grøn” omstilling. De 85.000 private husstande der stolede på den nye lov, investerede i alt kr. 12.000.000.000,- i projektet. Dette sparede alle de danske husstande for ca. Kr.  7.000,- pr. husstand, i ekstra skat til den grønne omstilling.

Da sagen er blevet fordrejet af både anklager og forsvarer, kan det ikke undre, at dommen godtgør, at DENFO har tabt sagen, i denne 1. omgang. DENFO forsøger dog at forfølge sagen, og få rettet alle misforståelserne.

De mange misforståelser betyder desværre også, at sagen IKKE opfattes som principiel, selv om man er løber fra en aftale, som hele Folketinget bakkede op om. Man overtræder også El-loven, ved at forskelsbehandle solcelleejerne med forskellige El-målere således, at omkring 50% af os skal betale en El-regning som IKKE er objektiv, og som tilmed er stærkt diskriminerende.

Sagen er således så principiel, som den overhovedet kan blive !!

Vi var ellers nogle danskere som mente, at vi levede i et Retssamfund, men nu er vi nok omkring 150.000 mennesker, der lige bør revurderer denne ”vildfarelse”.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-09-2019

Jeg har allerede forsøgt at finde ud af, hvordan man kan se forskel på El-målerne, men her er der også lagt ”røgslør ud”, idet det kun er Kamstrup’s målere, der kan ”identificeres” via type-nummeret. Har man en Kamstrup El-måler, skal dennes typenummer slutte på enten 11, 12 eller 13, for at der er tale om en summationsmåler. Ved alle andre fabrikater, er man nødt til at kontakte sit El-Net selskab, men pas på, for man forsøger sig blot med, at deres målere sandelig måler korrekt. Det gør de også - historisk set, men IKKE hvis man har et solcelleanlæg !!

Da jeg kontaktede SEAS om emnet, meldte man blot ”hus forbi”, og henviste til Netselskabet Cerius, som dækker Vestsjælland og Lolland-Falster, Møn og nogle småøer. Da jeg ville foretage en rund-ringning, fik jeg et chok. Vi har ikke mindre end 17 store og 24 navngivne små Net-selskaber i Danmark. Sikke en masse marmor, røgfarvet glas, designermøbler, store direktionsbiler, entreprenørmaskiner, arbejdende og administrerende medarbejdere vi så skal betale til. Man skal huske, at vi nok har endnu flere El-selskaber, men disse skal jo være – nå ja – mere eller mindre konkurrencedygtige. Det skal Net-selskaberne ikke, idet vi alle er tvunget til at benytte netop de lokale Net-selskabers kobber-ledninger, jordkabler og transformatorer mm, der hvor vi bor.

 

22-05-2019

Læs min rystende kontakt med Cerius (Net-selskab for Seas-nve), som hårdnakket påstår, at deres fase-måler ikke måler forkert. Klik på fanen "solcelleejer" og dernæst "Folketingsvalg 2019".

Jeg oplyser, sidst i min beretning, e-mail adresser på de nuværende partiers energi-ordførere, som jeg alle har kontaktet med kritik og den "gulerod", at der vil være et "potentielt" antal stemmer i at arbejde for ordnede forhold, og lidt politiker anstændighed , nemlig ca. 200.000 stemmer ! Bemærk dog, at jeg endnu ikke har fået noget feed-back !

Det er jo valgkamp, og det er traditionelt et spørgsmål om at hænge plakater op, og love "guld og grønne skove" til enhver åben mikrofon - uagtet, at man er lige så hurtig til at løbe fra det hele, efter valget !

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-02-2019

Læs om seneste nyt under fanen SOLCELLEEJER og derefter SENESTE NYT. Det er om den nye Flex-afregning, som kommer til at ramme alle solcelleejere, idet ”års-netto-måler-ordningen”afløses af time-afregning til variable El-produktionspriser. Vi bliver samtidig tvunget til at sælge vores El-produktion til El-selskabet ”Vindstød”, som historisk set har haft afregningspriser for køb af strøm imellem 11,5 øre og 29,3 øre pr. kWh.

Husk, at vi alle skal tilmelde os til denne aftale – som Energistyrelsen har indgået – via Vindstøds hjemmeside. De kræver, at vi oplyser navn, adresse, VE gruppe og bankkonto nummer.

For alle VE grupper - dog med undtagelse af Gr. 6 - opkræver Vindstød tillige et abonnement på noget med kr. 19,- pr. måned, ligesom man taler om en avance på 4 øre pr. kWh. Bemærk, at der således bliver tale om, at man trækker det beløb, man kommer til at skylde dem, i de sol-fattige måneder.

Når man tilmelder sig, skal man passe på, for der sker typisk den "fejl", at man så lige pludselig også er El-kunde. På Trust Pilot kan man læse, om dette er en god ide ! Går det galt, kan man ringe til Vindstøds Solcelle afd. på tlf. 88 63 88 65, og checke hvordan man er oprettet.

Når vi herefter skal købe 1 kWh, skal vi betale fuld produktions pris incl. moms, men der er ikke noget, der hedder ”moms retur” ved salg. Kun El-afgiften, Net- og Rådigheds-tarif, samt PSO er stadig på "års netto-måler" ordningen, og det er så her, at den store forskel kommer afhængig af hvilken El-måler man har fået opsat.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt har godt nok bedt Energistyrelsen om at se på sagen igen, for at man undgår at ”trække håret helt af de ramte solcelleejere”. Svaret gives i en pressemeddelelse, og det er ganske klart. Flexafregning er noget der indføres ved lov, og dette skal omfatte alle El-kunder i DK.

SKAT har også været inde over, men de har heller ingen betænkeligheder ved at ”skide” på solcelleloven, så nu ved vi hvor vi står – ”I lort til anklerne – og med hovedet nedad”.

Energistyrelsen har nu også undersøgt påstanden om, at visse El-målere – de såkaldte individuelle fase målere – måler og beregner forbrug og tariffer forkert i forhold til de korrekt målende ”summerende” El-målere. Man indrømmer, at de måler forskelligt, men at det ”kun” er nogle få hundrede kroner i gennemsnit pr. år. Det godtgøres også, at der ikke er noget forkert/ulovligt i, at de to målertyper er fordelt ca. 50/50 til solcelleejerne, og så kommer der en omgang ”lirum – larum” og en masse paragraffer. FAKTA er, at El-loven beskytter os forbrugere imod forskelsbehandling og subjektive El-regninger.

Endelig kommer der en anbefaling af, at nye solcelle-anlæg forsynes med summerende målere, idet disse er nemmere at forstå/forklare funktionen af. Ligeledes vil man anbefale, at man giver nuværende anlægs-ejere tilladelse til at udskifte til en summerende måler, men det bliver så for egen regning. Nu falder ”kæden” s’gu helt af !!

Hvordan kan Energistyrelsen forsøge at forklare Ministeren, at det hele faktisk er helt OK med sådan en gang løgnehistorier. Man forvrænger jo også fakta, når man beregner fejlene som et middeltal. Det er jo netop et spørgsmål om forskelsbehandling – altså forskellen imellem dem der snydes minimalt og maximalt. Her er der næsten ingen grænser for, hvor galt en fase-måler kan registrere forbrug og tariffer.

Det hele drejer sig om, hvilke faser de ”store” forbrugsgoder er tilsluttet, hvornår de typisk benyttes, og hvor meget ens solcelleanlæg producerer samtidigt. Man kan faktisk optimere sig frem til et lidt mindre fejlresultat, men det kræver meget indsigt og en meget dygtig el-installatør. Bemærk dog, at det ikke er flere ekstra udgifter, vi står og mangler, nu hvor ”tæppet” bliver flået væk under vores privatøkonomi !!!

Politikerne vender det døve øre til, og sætter kikkerten for det blinde øje !

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.02.2017

Tidligere stunts:

Energiministeren (Lars Chr. Lilleholt) lover nu oliefyrsejere, at de kan udskifte de gamle anlæg med nye "Grønne" Luft/Vand varmepumper på lejebasis. Fem store energiselskaber skal stå for "All Inclusive" løsningen, og ministeren "garanterer" at kunderne kan få strøm til pumperne for kun Kr. 0,90 pr. KWh. Dette er en forsøgsordning - så hvor længe mon "garantien" gælder ?

Her i 2019 er det ikke ret mange, der har set skyggen af dette "Politiker-løfte", ligesom de 25 millioner SKATTE-KRONER, som er kastet efter projektet, IKKE kom OK's kunder til gode i form af billigere strøm til de meget "sultne" varmepumper !

Jeg har dog nu erfaret, hvordan projektet er "skruet" sammen, og det kan man læse om under fanen "Varmepumper" og så fanen "OK's Nærvarme". Der er ikke helt rent mel i posen !!

 

GOD LÆSELYST, selv om det er uhyggeligt !

Spørgsmål, eller gode og dårlige oplevelser, kan sendes til mig via:

bulldoggen@kritiskforum.dk 

 

PS ! Da ingen instanser har fundet det nødvendigt at underrette de mange solcelle-ejere, må vi selv forsøge at sprede budskabet. Her kan alle deltage ved at sende linket videre til venner, bekendte, kollegaer o.s.v. som også vil blive ramt af de mange "hovsaløsninger". 

Send også gerne kommentarer til siden og evt. forslag til, hvordan vi bedst muligt påvirker vores politikere til at stoppe de urimeligheder vi nu oplever. På forhånd tak for hjælpen !!

 

Kommentarer

22.03.2022 13:00

Michael Gnesoulis

Hej Ole, vi har læst din artikel om solcelleejernes økonomi, skrevet den 27 nov 2019. Har du nogle nyere tal for 2020-21.
Mvh
Michael Gnesoulis

10.03.2021 10:48

Jesper Kofoed

Spørgsmålet er:
Hvordan hænger det sammen med at jeg kun burde betale et sted mellem 200-600,- /år ?

10.03.2021 10:47

Jesper Kofoed

Jeg har fra Vindstød fået udbetalt samlet ca. 521,- (skattepligtig)
Altså en samlet udgift på: 1936-521 = 1415,-
Spørgsmålet er:
Hvordan hænger det sammen med at jeg kun burde betale et sted mellem

31.05.2021 17:38

BWJ

De første 6500 KwH er ikke skattepligtige

10.03.2021 10:46

Jesper Kofoed

Jeg har solcelle anlæg fra før 2012 20. november, altså den såkaldte gamle ordning.
Nu er vi alle overgået til timeafregning som koster os på den gamle ordning et sted mellem 200-600,- /år.
Jeg har i

08.03.2020 13:34

Tom Bering

JA jeg syntes at Div. myndigheder skulle skamme sig FØJ siger jeg bare
Det er godt der er nogen der kan beskrive det

03.02.2020 20:17

Villy Boldt

Skræmmende læsning i et demokrati.

02.12.2019 13:26

"><i>test

"><i>test

29.08.2019 11:10

Ole Toft

Derfor kan man kun få svar, ved at ringe til ens El- / Net-selskab. Men pas på, for de fleste forsøger sig med, at deres målere er korrekte !!

24.09.2019 13:14

Ole Toft

RETTELSE: Der var usikkerhed om Kamstrups El-målere, så jeg kontaktede dem. Typenummeret skal være 11, 12 eller 13 for summationsmålerne !

29.08.2019 11:09

Ole Toft

Hej Erik, det er kun på Kamstrup’s målere, at man kan se måle-princippet. Hvis nummeret slutter på 010, er der tale om en SUM-måler. Alle andre er Individuelle Fase-målere.

27.08.2019 19:09

Erik Lawaetz

Hej Erik,
Hvordan ved man om man har fået summerende el-måler eller en fase-måler?

31.01.2019 21:19

Erik Brædder

Hej Ole
Jeg har faktisk meldt mig til DENFO efter at have mødt dig i boghandlen og læst dit indlæg

30.01.2019 16:54

Erik Brædder

Jeg er en af solcelle ejerne fra 2011 som er ramt af dette. Jeg vil gerne være med at kæmpe for en fair behandling

31.01.2019 13:46

Ole Toft

Hej Erik, Jeg kan kun anbefale, at du melder dig ind i DENFO. Man kan være part i sagen ved at indbetale kr. 300,- til en konto, når man er medlem af DENFO !

20.12.2018 20:17

Torben Fristrøm

Hej Alle der ude, vi skulle bare slukke for alle
85000 anlæg og så se hvad der skete, men de er jo nok ligeglade VH.

21.12.2018 07:55

Ole Toft

Hej Torben, Tak for din kommentar - den 1. !
"Civil ulydighed", ville være værre, nemlig at slukke og tænde ca. 500 MW samtidigt. Så ville det gøre net-frekvensen ustabil.